Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets
ՀՀ, Երևան, Խանջյան փ.47/1, բն. 14 (+ 374) 10 55-52-09 www.fpwc.org

Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ

Առաքելություն`Հայաստանի բացառիկ բնական ժառանգության պահպանությունը: Աշխատելով վայրի բնության պահպանության, բնապահպանական կրթության և համայնքային զարգացման խաչմերուկում՝ հիմնադրամը կարևորում է գյուղական բնակչության ներգրավումը Հայաստանի կայուն առաջընթացում:

 

Թիրախային խումբ` գյուղական համայնքներ, դպրոցականներ, երիտասարդներ, խոցելի խմբեր:

Ընթացիկ ծրագրերի ուղղությունները` վայրի բնության պահպանություն, բնապահպանական կրթություն, համայնքային զարգացում։

Վերջին Գրառումներ
(Eng) Plant an Idea Plant a Tree (book) 14/01/2016 Առաքելություն`Հայաստանի բացառիկ բնական ժառանգության պահպանությունը: Աշխատելով վայրի բնության պահպանության, բնապահպանական կրթության և ...
Կարդալ
<<Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում Հարավային Կովկասում>> 18/01/2016 Առաքելություն`Հայաստանի բացառիկ բնական ժառանգության պահպանությունը: Աշխատելով վայրի բնության պահպանության, բնապահպանական կրթության և ...
Կարդալ
Մարգագետիններ և արոտավայրերի կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն 18/04/2016 Առաքելություն`Հայաստանի բացառիկ բնական ժառանգության պահպանությունը: Աշխատելով վայրի բնության պահպանության, բնապահպանական կրթության և ...
Կարդալ
Վտանգված տեսակներ 18/04/2016 Առաքելություն`Հայաստանի բացառիկ բնական ժառանգության պահպանությունը: Աշխատելով վայրի բնության պահպանության, բնապահպանական կրթության և ...
Կարդալ
Անտառային էկոհամակարգի ուսումնասիրություն 18/04/2016 Առաքելություն`Հայաստանի բացառիկ բնական ժառանգության պահպանությունը: Աշխատելով վայրի բնության պահպանության, բնապահպանական կրթության և ...
Կարդալ
Գետերի և վտակների կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն 18/04/2016 Առաքելություն`Հայաստանի բացառիկ բնական ժառանգության պահպանությունը: Աշխատելով վայրի բնության պահպանության, բնապահպանական կրթության և ...
Կարդալ