CIVITAS
9 Alek Manukyan Str. AUA Business Center, Room 401/2, Yerevan 0025 010 512014 www.civitasarmenia.am

Armenian Center for Democratic Education CIVITAS, NGO

Մեր հիմնական շահառուներն են.

 • հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ,
 • դպրոցի վարչական ղեկավարներ,
 • աշակերտներ,
 • ծնողներ,
 • համայնքի ակտիվ անդամներ,
 • մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերի փորձագետներ,
 • կրթության ոլորտի որոշում կայացնողներ,
 • քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ,
 • հետազոտողներ:

Մեր նպատակներն ու խնդիրներն են`

 • նպաստել կրթական բարեփոխումների գործընթացին,
 •  օժանդակել հանրային կրթական քաղաքականությանը և որոշումների կայացմանը,
 •  բարձրացնել և խորացնել դասավանդողների ուսուցման և ուսումնառության գործընթացը, կարողությունները և հմտությունները,
 • նպաստել սովորողների կրթական մակարդակի բարձրացմանը,
 • նպաստել սովորողների և երիտասարդության դաստիարակությանը, առողջ ապրելակերպի մշակույթի զարգացմանը,
 •  խորացնել սովորողների գիտելիքները և հմտությունները հայագիտության և համաշխարհային պատմության, իրավական, տնտեսական և աշխարհայացքային հարցերի վերաբերյալ,
 •  նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության խորացմանը և քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը,
 •  բարձրացնել սովորողների նվիրվածությունը ժողովրդավարության և նրա հիմնարար արժեքների հանդեպ,
 •  նպաստել դպրոց-համայնք կապի ամրապնդմանը և ուսումնական գործընթացում սովորողների ներգրավմանը համայնքային հիմնախնդիրների ուսումասիրության և լուծման հարցերում,
 •  նպաստել մարդու իրավունքների և բնապահպանական կրթությանը
 •  նպաստել խոցելի խմբերի, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության իրավունքի իրականացմանը և շահերի պաշտպանությանը,
 •  նպաստել հասարակագիտության, քաղաքացիական կրթության, ընտրական իրավունքի, գենդերային և մեդիա կրթության զարգացմանը,
 •  իրականացնել կրթական և հասարակական ծրագրեր, որոնք նպաստում են առաջնորդության, պատասխանատվության, խաղաղության, հանդուրժողականության սկզբունքների զարգացմանը, կոնֆլիկտների կառավարմանը, թրաֆիքկինգի և ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարին
 •  իրականացնել կրթական և հասարակագիտական հետազոտություններ:

Latest posts
Plant an Idea Plant a Tree (book) 14/01/2016 Մեր հիմնական շահառուներն են. հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ, դպրոցի վարչական ղեկավարներ, աշակերտներ, ...
Read
SMB-PROGRAMME (book) 18/01/2016 Մեր հիմնական շահառուներն են. հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ, դպրոցի վարչական ղեկավարներ, աշակերտներ, ...
Read
Exploring Biodiversity of Pastures and Meadows 18/04/2016 Մեր հիմնական շահառուներն են. հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ, դպրոցի վարչական ղեկավարներ, աշակերտներ, ...
Read
Endangered Species 18/04/2016 Մեր հիմնական շահառուներն են. հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ, դպրոցի վարչական ղեկավարներ, աշակերտներ, ...
Read
Exploring Forest Ecosystems 18/04/2016 Մեր հիմնական շահառուներն են. հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ, դպրոցի վարչական ղեկավարներ, աշակերտներ, ...
Read
Exploring Biodiversity in Rivers and Streamlets 18/04/2016 Մեր հիմնական շահառուներն են. հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ, դպրոցի վարչական ղեկավարներ, աշակերտներ, ...
Read